CHCI KOUPIT FIRMU

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ NÁKUPU SPOLEČNOSTI

jedna z forem jak rychle expandovat

CO VÁM NABÍZÍME:

1) Na základě vašeho zájmu formou konzultace s majiteli společnosti v sídle, resp. provozovnách společnosti vám připravíme NABÍDKU SPOLUPRÁCE.

2) V případě, že se dohodneme na spolupráci, dojde k podpisu MANDÁTNÍ SMLOUVY – SMLOUVY O ZPROSTŘEDKOVÁNÍ NÁKUPU SPOLEČNOSTI. Součástí smlouvy by měl být buď seznam vámi vytipovaných potencionálních firem ke koupi, nebo jasně specifikovaná KRITÉRIA parametrů poptávaných firem.

3) Po odsouhlasení KRITÉRIÍ připravíme TRANSAKČNÍ PROSPEKT AKVIZICE, který budeme distribuovat potencionálním předem vytipovaným cílovým skupinám. Poskytování informací včetně identifikace společnosti v tomto prospektu je pouze v rozsahu odsouhlaseném majiteli společnosti. S případným zájemcem o prodej  firmy podpíšeme ZÁVAZEK MLČENLIVOSTI a následně členové našeho týmu prověří aktuální stav společnosti a to formou INTERNÍHO AUDITU a OCENĚNÍM PODNIKU. Tyto POSUDKY jsou podkladem pro obhajobu nabídkové ceny.

4) Uvolňování informací je závislé od postupu jednání a citlivosti poskytovaných dat.

MÁM ZÁJEM O NEZÁVAZNOU KONZULTACI