Ing. Roman Vontor – ekonomická optimalizace

ING. ROMAN VONTOR

Posunout se kupředu a vzhůru můžete pouze, když identifikujete vaše problémy, zbavíte se zbytečného, zamezíte ztrátám a využijete potenciál.

ŘÍZENÍ FINANČNÍCH ZDROJŮ
KRIZOVÉ ŘÍZENÍ SPOLEČNOSTI
OPTIMALIZACE EKONOMICKÝCH PROCESŮ

– SWOT, PEST, 7S a další ekonomické analýzy
– Optimalizace struktury managementu
– Optimalizace jednotlivých procesů
– Analýza slabých míst ekonomiky, lidských zdrojů
– Forenzní analýza
– Daňová optimalizace
– Optimalizace aktiv a výrobních prostředků
– Optimalizace exportu, importu

OPTIMALIZACE SKLADOVÉHO A ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

– Identifikace kritických míst
– Tvorba opatření zamezující ztrátám
– Užití odpadů jako komodit
– Řízení odpadového hospodářství
– Řízení zásob
– Logistika
– Nové technologie

OCENĚNÍ HODNOTY SPOLEČNOSTI PRO PŘÍPAD PRODEJE

Reference:
praxe v nadnárodní auditorské společnosti
praxe v oblasti insolvence malých a středních podniků
praxe ve vrcholovém managementu středně velké společnosti