Ing. Ivo Šnajdr – procesní optimalizace

ING. IVO ŠNAJDR

Firemní realizační procesy:

– identifikace, nastavení, optimalizace
– identifikace a analýza rizik procesů
– řešení problémů a zlepšování

Propojení strategie na firemní procesy:

– Balanced Scorecard
– Kontext organizace

Realizační procesy:

– FMEA, FTA,
– 5S, SMED,
– řízení projektů (APQP)

Řešení problémů a zlepšování
Aplikace systémového postupu s metodami např.

– 5W1H/5W2H
– Brainstorming, PDCA
– Cause-and-Effect diagram, 5Why, Flow Chart, QFD
– Tree diagram
– CPM