CHCI UKONČIT PODNIKÁNÍ

DOBROVOLNÁ LIKVIDACE FIREM

– končíte s podnikáním?
– zdědili jste firmu a nemáte zájem v ní pokračovat?
– rozcházíte se se společníky a ani jeden nemáte zájem a možnost firmu od ostatních převzít?

Rádi vám pomůžeme projít celým procesem

DOBROVOLNÉ LIKVIDACE firmy a maximálně zhodnotit její aktiva.

CO JE VÝSLEDKEM DOBROVOLNÉ LIKVIDACE FIRMY?

– ukončení podnikatelských aktivit společnosti

– vypořádání všech majetkoprávních vztahů vůči všem věřitelům, dlužníkům, státní správě a zaměstnancům podle zákona

– uzavření účetnictví

– výmaz společnosti z obchodního rejstříku

CO VÁM NABÍZÍME:

1) Po podpisu MANDÁTNÍ SMLOUVY prověříme aktuální stav společnosti a na základě této analýzy navrhneme předpokládaný rozsah, způsob a dobu likvidace.

2) Jako vlastníci společnosti stvrdíte formou NOTÁŘSKÉHO ZÁPISU rozhodnutí o vstupu společnosti do likvidace a určíte nás LIKVIDÁTOREM SPOLEČNOSTI.

3) V roli likvidátora převezmeme společnost a

  • prodáme aktiva společnosti za co nejvyšší výnos (majetek, zboží, materiál, nehmotná aktiva, pohledávky)
  • vypořádáme závazky společnosti
  • ukončíme zaměstnanecké poměry včetně všech zúčastněných stran (zaměstnanci, FÚ, OSSZ, ZDR. POJ.)
  • připravíme zákonem stanovené účetní a daňové povinnosti
  • vypracujeme závěrečnou ZPRÁVU O PRŮBĚHU LIKVIDACE a spolu s NÁVRHEM NA ROZDĚLENÍ LIKVIDAČNÍHO ZŮSTATKU je předložíme majitelům ke schválení.
  • dle zákona provedeme potřebné zákonem stanovené úkony završené podáním NÁVRHU NA VÝMAZ SPOLEČNOSTI Z OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU u příslušného soudu
  • po rozhodnutí soudu dojde k výmazu a činnost společnosti je oficiálně ukončena.

CENA ZA TUTO SLUŽBU JE STANOVENA NA ZÁKLADĚ DOHODY VŠECH ZÚČASTNĚNÝCH.

MÁM ZÁJEM O NEZÁVAZNOU KONZULTACI

REFERENCE