CHCI ZEFEKTIVNIT PODNIKÁNÍ

TRANSFORMACE

– máte krizi v podnikání, chybí vám motivace, máte pocit vyhoření, nemáte se s kým poradit?
– zdědili jste firmu a máte zájem v ní pokračovat a potřebujete pomoc při převzetí společnosti?
– máte zájem připravit firmu k prodeji?
– máte problémy s ekonomikou společnosti?

RESTRUKTURALIZACE

– máte problémy s celkovou atmosférou ve firmě a potřebujete ji RESTARTOVAT s novou VIZÍ?
– máte pocit stagnace, kdy vaše podnikání je sice v černých číslech, ale cítíte vyšší potenciál a nedaří se vám ho dosáhnout?
– daří se vám a máte zájem dosáhnout dominantního postavení na trhu?

JAKÉ JSOU SYMPTOMY NEZDRAVÉ FIRMY?

přetížení majitele / pro každodenní administrativu neschopnost dohlédnout za horizont dalšího dne, týdne, měsíce, roku,

pocit vyhoření / ztráta motivace, chuti

špatná komunikace ve firmě, vysoká fluktuace zaměstnanců, špatná atmosféra ve firmě,

– dočasné či dlouhodobé zhoršení cash-flow a z toho plynoucí zhoršení platební morálky,

postupná ztráta klientely, popř. zvýšení záručních reklamací.

RÁDI VÁM POMŮŽEME

– projít celým procesem RESTRUKTURALIZACE SPOLEČNOSTI

ukázat vám zcela nezaujatě REÁLNÝ OBRAZ vaší společnosti

pojmenovat její SLABÁ a SILNÁ MÍSTA a navrhnout změny

navrhnout krátkodobý, střednědobý a dlouhodobý STRATEGICKÝ MARKETINGOVÝ PLÁN

zefektivnit ekonomiku společnosti a připravit na dostupnost financování

– v případě zájmu připravit firmu k PRODEJI a případně ZPROSTŘEDKOVAT PRODEJ.

CO VÁM NABÍZÍME:

1) Po podpisu DOHODY O MLČENLIVOSTI provedeme ZDARMA prvotní analýzu společnosti formou konzultace s majiteli společnosti v sídle, resp. provozovnách společnosti a na jejím základě vám připravíme NABÍDKU SPOLUPRÁCE.

2) Po podpisu SMLOUVY prověříme aktuální stav společnosti a to formou INTERNÍHO AUDITU, EKONOMICKÉHO AUDITU a HR AUDITU.

3) Tyto POSUDKY jsou podkladem pro vytvoření návrhu STRATEGIE RESTRUKTURALIZACE SPOLEČNOSTI v závislosti na vámi požadovaných a stanovených cílech. Tyto cíle by měly být předem definované, měřitelné a měly by být kontrolním parametrem úspěšnosti provedené restrukturalizace.

4) Po odsouhlašení STRATEGIE RESTRUKTURALIZACE SPOLEČNOSTI připravíme konkrétní PROCESNÍ PLÁN, zahrnující přesné jednotlivé kroky ve všech oblastech podniku vedoucí k transformačním změnám.

Součástí tohoto PROCESNÍHO PLÁNU může být:

návrh změny vniřního uspořádání firmy,

organizační změny,

zúžení či rozšíření podnikatelských aktivit,

restrukturalizace managementu,

nastavení mzdové politiky,

změna portfolia produktů či služeb,

nastavení cenové politiky,

průzkum trhu.

Po celou dobu procesu RESTRUKTURALIZACE budete jako majitelé součástí RESTRUKTURALIZAČNÍHO TÝMU a o jednotlivých úkonech budete v součinnosti společnosti spolurozhodovat.

CENA za tuto službu je stanovena na základě dohody všech zúčastněných a je uvedena v mandátní smlouvě.

Standardně je struktura odměny:

– provize v případě dosažení cílových kritérií

– průběžné poplatky na krytí části našich nákladů, částečně formou zálohy na provizi

Jelikož kažký podnik je jedinečný, tak i podmínky restrukturalizace společnosti jsou stanovovány individuálně v závislosti na rozsahu našich služeb a jsou specifikovány v prvotní NABÍDCE SLUŽEB.

MÁM ZÁJEM O NEZÁVAZNOU KONZULTACI