Ing. Petr Pavlita – strategický marketing

ING. PETR PAVLITA

Nabízím své marketingové služby především v oblasti STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ, přičemž spolupráce zahrnuje:

CELKOVÁ PODNIKATELSKÁ STRATEGIE
je závislá dle orientace na výnosy:
– V RELATIVNĚ KRÁTKÉM ČASE
– SNIŽOVÁNÍ NÁKLADŮ
– STABILIZACE VÝNOSŮ
– BUDOUCÍ RŮST

STRATEGIE PRODUKTU
je závislá od záměru:
– STRATEGIE ZDOKONALOVÁNÍ VLASTNOSTÍ PRODUKTU
– STRATEGIE ZNAČKY
– STRATEGIE KVALITY
– STRATEGIE ZDOKONALOVÁNÍ JAKOSTI
– ZDOKONALOVÁNÍ STYLU
– STRATEGIE VOLBY OBALU
– STRATEGIE SLUŽEB A ZÁRUK

PRODUKTOVÁ STRATEGIE
je závislá od investičních cílů, zda mají být výnosy:
– KRÁTKODOBÉ / OKAMŽITÉ
– STŘEDNĚDOBÉ / STABILIZOVANÉ
– DLOUHODOBÉ / BUDOUCÍ RŮST VÝNOSŮ